guacamole

‟eat me” - @guac

yum yum yum

Dipville, USA sqwok.im May 2020